Συνεργασία ΔΥΠΣ – Δήμου Νέστου

10 December 2014

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ λειτουργεί, με τη συνεργασία του Δήμου Νέστου, δομή πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων. Σκοπός της δομής είναι η παροχή δωρεάν πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα:

  • Κοινωνικής Ασφάλισης (προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθεστώς ασφάλισης εργαζομένων κτλ).
  • Εργασιακών Σχέσεων (εργασιακά δικαιώματα, συμβάσεις εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, συνδικαλιστικά κτλ)
  • Απασχόλησης (προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης εργαζομένων, επαγγελματικός προσανατολισμός κτλ).

Το δομή πληροφόρησης και συμβουλευτικής λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης, κάθε Τρίτη από τις 9:00 μέχρι 14:00. Υπεύθυνος υπηρεσιών δομής Πάνος Ιωαννίδης, inediktiodramas@inegsee.gr, τηλέφωνο 2591350102-103.