Πρόσκληση σε Open Day

2 July 2019

Το ΕΙΕΑΔ και οι συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης του έργου “EGF/2017/003 GR/ Attica retail” σας καλούν σε συνάντηση
(open day) με θέμα “Ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας”.
Η ανοιχτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή δομή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Ξάνθη, Γεωργίου Κονδύλη & Ακρίτα, τηλ. 25410 64448/84385  Τετάρτη 03/07/2019 12:00 – 14:30

Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου “EGF/2017/003 GR/Attica retail” όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη.