Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων

26 November 2014

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων με θέμα το Ασφαλιστικό Σύστημα  και εισηγητή τον  κ. Κουμαριανό Ευάγγελο. Το πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών,  απευθύνεται σε εργαζόμενους, μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και θα υλοποιηθεί 5,6,7 Δεκεμβρίου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi μέχρι 28/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18 – Ξάνθη, 2541064448, 2541062527