Εργαστήριο Συμβουλευτικής στο Δήμο Μύκης

27 November 2018

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και ο Δήμος Μύκης συνδιοργανώνουν  εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης / συμβουλευτικής με θέμα «Διαχείριση Εργασιακού Άγχους».Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους του Δήμου Μύκης και θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, 13:00 – 15:00,  σε αίθουσα του Δημαρχείου, στην Σμύνθη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Εργασίας /Γ.Σ.Ε.Ε. Αν.Μακεδονίας Θράκης (Ξάνθη): 2541084385, 2541064448 email: xanthiinediktio@inegsee.gr.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://www.facebook.com/edulll/

*Η εκδήλωση  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.