Εργαστήριο Πληροφόρησης στο Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής Δράμας

30 May 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκη), με τη συνεργασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας και του Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης με θέμα:«Νέες Τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας» (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΣΕΠ).

Το εργαστήριο απευθύνεται στους άνεργους και εργαζόμενους σπουδαστές του εσπερινού ΕΠΑΛ και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής (Γενικό Νοσοκομείο Δράμας- Ιπποκράτους τέρμα), την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 10:00-12:00.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Δράμας, 2521034529 email xanthiinediktio@inegsee.gr. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.