Εργαστήριο Συμβουλευτικής στην Ξάνθη

21 May 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης) πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με θεματικό αντικείμενο: «Διαχείριση Εργασιακού Άγχους».Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, 9:30-11:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 2541064448, 2541022681, email xanthiinediktio@inegsee.gr.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

 

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.