Εργαστήριο Πληροφόρησης στην Κομοτηνή.

21 May 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκη) πρόκειται να υλοποιήσει, με τη συνεργασία του Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης με θεματικό αντικείμενο: «Νέες Τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας».

Το εργαστήριο απευθύνεται στους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μάιου 2019, 11:00-13:00, στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 2541064448, 2541022681, email xanthiinediktio@inegsee.gr. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.