Εργαστήριο Ομαδικής Πληροφόρησης

30 October 2018
Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ και το Σωματείο Καθαριστριών Ν. Ξάνθης & Περιφέρειας, διοργανώνουν εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης με θέμα “Εργασιακές Σχέσεις και Δικαιώματα”, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00 π.μ.
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης (Ξάνθη): 2541084385, 2541064448 email: xanthiinediktio@inegsee.gr.
https://www.facebook.com/edulll/
*Η εκδήλωση  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.