Εργαστήρια Συμβουλευτικής στο ΣΔΕ Ξάνθης

5 April 2019

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης – Ξάνθη) πρόκειται να υλοποιήσει, με τη συνεργασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης, εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας».

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΣΔΕ, 18:00 – 20:00, στις 8 , 12, 15 και 17 Απριλίου 2019.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 25410-84385,25410-22681, email xanthiinediktio@inegsee.gr), αρμόδια σύμβουλος Κατσιλίδου Ειρήνη.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.