Εργαστήρια Συμβουλευτικής στην Ξάνθη

4 April 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης – Ξάνθη) πρόκειται να υλοποιήσει, με τη συνεργασία του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης,  εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής ως ακολούθως:

  • «Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης», Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 11:00-13:00.
  • «Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας», Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, 11:00-13:00.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν,  απευθύνονται σε εργαζόμενους και άνεργους  και θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο των  εγκαταστάσεων του συλλόγου, Αγίου Γεωργίου 1 – Ξάνθη.Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 25410-84385,25410-64448, email xanthiinediktio@inegsee.gr), αρμόδια σύμβουλος Κατσιλίδου Ειρήνη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.