Εργαστήρια Συμβουλευτικής – ΣΔΕ Κομοτηνής

4 June 2021

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής συνδιοργανώνουν εργαστήρια ομαδικής πληροφόρησης/συμβουλευτικής ως ακολούθως:

1.”Διαχείριση Εργασιακού Άγχους” Πέμπτη 3 Ιουνίου,17:00 – 19:00.

2. “Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας”, Παρασκευή 4 Ιουνίου, 17:15 – 19:15.

Το εργαστήρια απευθύνονται σε σπουδαστές του Σχολείου και θα λάβουν χώρα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΣΔΕ: Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6 – Κομοτηνή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΣΔΕ: 2531083414, email: mail@sde.rod.sch.gr και το Ινστιτούτο Εργασίας /Γ.Σ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας Θράκης: 2541084385, 2541064448 email: xanthiinediktio@inegsee.gr.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr