Εργαστήρια Πληροφόρησης στο Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ξάνθης

22 April 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκη) πρόκειται να υλοποιήσει, με τη συνεργασία του Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης με θεματικό αντικείμενο: «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας : Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή».

Το εργαστήριο απευθύνεται στους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ, θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 8 και Παρασκευή 10 Μάιου 2019, 11:00-13:00, στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης- Νεάπολη).

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 2541064448, 2541022681, email xanthiinediktio@inegsee.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.