Εργαστήρια Πληροφόρησης σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

27 May 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκη), με τη συνεργασία των Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων Κομοτηνής και Ν. Έβρου, πρόκειται να υλοποιήσουν εργαστήρια ομαδικής πληροφόρησης ως ακολούθως:

  • «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα-συνοδευτική επιστολή», Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 15:00-17:00, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής.
  • «Νέες Τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας», Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019, 09:15-11:15 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Έβρου.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν,  απευθύνονται σε εργαζόμενους και άνεργους  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Έβρου, 2551081439, email xanthiinediktio@inegsee.gr). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.