Εργαστήρια Πληροφόρησης Εργαζομένων Ανέργων

7 May 2019

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκη) πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήρια ομαδικής πληροφόρησης με θεματικό αντικείμενο: «Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα».Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, 9:00-11:00 και θα επαναληφθεί στις 16 Μαΐου, την ίδια ώρα, στις νέες εγκαταστάσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Ξάνθη, Γ. Κονδύλη και Ακρίτα. Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης  του Ινστιτούτου Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. 2541064448, 2541022681, email xanthiinediktio@inegsee.gr. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr

 

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.