Εκδήλωση νομικής πληροφόρησης στην Καβάλα

14 May 2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διοργανώνουν εκδήλωση πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων σε θέματα ασφαλιστικά, εργασιακά και απασχόλησης.

Νομικοί του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ απαντούν, δια ζώσης, σε ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, συμβάσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα κ.α.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο από τις 11:00 μέχρι τις 15:00 και από τις 17:30 μέχρι τις 20:30.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου: 2510223783, Δαγκλή 19, email: eyknkav@otenet.gr και με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης: 2541084384,2541064448 email: xanthiinediktio@inegsee.gr.

https://www.facebook.com/edulll/

 

*Η εκδηλώση  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.