Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης και Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη

8 November 2017

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, ευνόησαν την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων ιδιαίτερα βλαπτικών για τον κόσμο της εργασίας. Οι επώδυνες μεταβολές σε κοινωνικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα περιόρισαν την κοινωνική προστασία και δημιούργησαν γενικευμένη περιθωριοποίηση και εργασιακή ανασφάλεια σε μεγάλα τμήματα του εργατικού δυναμικού.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Έβρου και το Ινστιτούτο Εργασίας/ ΓΣΕΕ διοργανώνουν εκδήλωση* πληροφόρησης με θέμα τις «Πρόσφατες αλλαγές στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Εργατική Νομοθεσία». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα τελετών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 12:00. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νομικοί του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και την εργατική νομοθεσία με αιχμή το συνταξιοδοτικό (μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών) τις συμβάσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρξει η δυνατότητα, στους συμμετέχοντες, της δια ζώσης υποβολής ερωτημάτων προς τους νομικούς.
Στο ίδιο χώρο, στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο ομαδικής πληροφόρησης ανέργων με θέμα τις «Τεχνικές εύρεσης εργασίας».
Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου 2551026274, Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ Αν. Μακεδονίας Θράκης 2541064448.

https://www.facebook.com/edulll/

*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.