Δια Ζώσης Νομική Πληροφόρηση στη Δράμα

8 July 2021

To Εργατικό Κέντρο Δράμας και το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ συνδιοργανώνουν εκδήλωση Νομικής Ασφαλιστικής Πληροφόρησης, την Τετάρτη 14 Ιουλίου, 13:00 – 19:00, στο χώρο του ΕΥΚ Δράμας, Ηπείρου 1.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι και άνεργοι του Νομού μας θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν δια ζώσης τα, εξατομικευμένα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά τους, ερωτήματα, στους εργατολόγους του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, οι συναντήσεις με τους νομικούς θα γίνουν σε προγραμματισμένα ραντεβού. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Δράμας στο 2521034529 & 2521032546. Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ 5000945 και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr.