Εργαστήρια Ομαδικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

11 October 2018
Το Ινστιτούτο Εργασίας/ Γ.Σ.Ε.Ε. (Παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης – Ξάνθη) πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης ως ακολούθως:

Ø 05/10/2018 Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας, 09:00 – 11:00 π.μ.
Ø 12/10/2018 Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας , 09:00 – 11:00 π.μ.
Ø 17/10/2018 Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, 17:30 – 20:00 μ.μ
Ø 24/10/2018 Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης , 17:30 – 20:00 μ.μ

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και απευθύνονται σε εργαζομένους και ανέργους.
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη δομή πληροφόρησης του Ινστιτούτου Εργασίας/ Γ.Σ.Ε.Ε. (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης), 2541084385, 2541064448 email: xanthiinediktio@inegsee.gr, αρμόδια σύμβουλος Κατσιλίδου Ειρήνη.

https://www.facebook.com/edulll/

 

*Η εκδήλωση  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.